1 Οκτ 2009

ΝΟΜΟΣ 3620/2007 ( ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΔΕΥΤΕΡΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ )


ΜΕ ΤΟ ΝΟΜΟ 3620/2007 ΚΑΙ ΣΥΓΚΕΚΡΙΜΕΝΑ ΜΕ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΡΑΦΟ 9 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 4 ΤΟΥ ΝΟΜΟΥ ΑΥΤΟΥ, ΜΕ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΤΡΟΠΟΠΟΙΕΙΤΑΙ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 58 ΠΑΡΑΓΡΑΦΟΣ 9 ΤΟΥ Κ.Π.Σ.Σ, ΚΑΤΑΒΑΛΛΟΝΤΑΙ ΔΥΟ ΣΥΝΤΑΞΕΙΣ ΣΤΟΝ ΕΠΙΖΩΝΤΑ ΣΥΖΥΓΟ, ΣΕ ΠΟΣΟΣΤΟ 25% ΣΤΟΝ ΕΠΙΖΩΝΤΑ ΣΥΖΥΓΟ, ΕΦΟΣΟΝ ΣΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ΑΥΤΗ ΔΕΝ ΣΥΝΤΡΕΧΟΥΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΑ ΠΡΟΣΩΠΑ. Η ΔΕΥΤΕΡΗ ΑΥΤΗ ΣΥΝΤΑΞΗ ( 25% ΤΗΣ ΣΥΝΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΑΠΟΒΙΩΣΑΝΤΟΣ ) , ΥΠΟΚΕΙΤΑΙ ΣΕ ΚΡΑΤΗΣΕΙΣ ΦΟΡΟΥ ΕΙΣΟΔΗΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗΣ.

Δεν υπάρχουν σχόλια: