3 Φεβ 2014

ΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ

ΕΝΑΣ ΣΤΗΝ ΚΥΡΙΟΛΕΞΙΑ ΑΝΕΚΜΕΤΑΛΛΕΥΤΟΣ ΠΛΟΥΤΟΣ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΗΣ, ΠΟΥ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΛΥΣΕΙ ΠΟΛΛΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ, ΒΟΗΘΩΝΤΑΣ ΔΙΑΦΟΡΟΥΣ ΤΟΜΕΙΣ, ΑΠΟ ΤΗΝ ΗΛΕΚΤΡΟΔΟΤΗΣΗ, ΤΗΝ ΥΔΡΟΠΟΝΙΑ, ΤΗΝ ΙΧΘΥΟΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ, ΤΗΝ ΓΕΩΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΝΑ ΣΩΡΟ ΑΛΛΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ!
ΑΛΛΑ ΚΑΙ ΕΔΩ, ΕΚΤΟΣ ΕΛΑΧΙΣΤΩΝ ΕΞΑΙΡΕΣΕΩΝ, ΟΛΑ ΛΙΜΝΑΖΟΥΝ ΑΠΟ ΣΚΟΠΙΜΟΤΗΤΕΣ ΚΑΙ ΑΝΙΚΑΝΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ ΚΡΑΤΙΚΗΣ ΜΗΧΑΝΗΣ.
ΠΑΡΑΘΕΤΟΥΜΕ ΛΟΙΠΟΟΝ ΤΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΑ ΠΕΔΙΑ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ ΚΑΙ ΓΙΑ ΑΥΤΑ.
ΣΙΔΗΡΟΚΑΣΤΡΟΥ ΣΕΡΡΩΝ.
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 4 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ( ΠΙΘΑΝΟ 11 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ).
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 40-70 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 30-500 ΜΕΤΡΑ.
ΠΑΡΟΧΗ 200 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ.
ΑΓΚΙΣΤΡΟΥ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 1,5 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 40-48 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ100-300 ΜΕΤΡΑ.
ΠΑΡΟΧΗ 80 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ.
ΛΙΘΟΤΟΠΟΥ ΗΡΑΚΛΕΙΑΣ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 45 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 40-62 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ300-450 ΜΕΤΡΑ.
ΠΑΡΟΧΗ ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΕ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ.
ΘΕΡΜΩΝ ΝΙΓΡΗΤΑΣ Ν. ΣΕΡΡΩΝ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 40-64 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ70-500 ΜΕΤΡΑ.
ΠΑΡΟΧΗ 1000 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ.
ΛΑΓΚΑΔΑ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 6 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 33-40 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ210 ΜΕΤΡΑ.
ΠΑΡΟΧΗ 300 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ.
ΛΕΚΑΝΗΣ ΑΝΘΕΜΟΥΝΤΑ Ν. ΘΕΣ/ΝΙΚΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 13 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 25-40 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 100 ΜΕΤΡΑ.
ΠΑΡΟΧΗ 15 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ.
ΕΛΑΙΟΧΩΡΙΩΝ ΧΑΛΚΙΔΙΚΗΣ
ΠΙΘΑΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 25 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 42 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ250 ΜΕΤΡΑ.
ΠΑΡΟΧΗ ΑΓΝΩΣΤΗΣΕ ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ
ΣΑΝΗΣ - ΑΦΥΤΟΥ ΚΑΣΣΑΝΔΡΑΣ 
 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 5 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ( ΠΙΘΑΝΟ 50 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ).
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 35-45 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 500 ΜΕΤΡΑ.
ΠΑΡΟΧΗ 100 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ.
ΑΡΙΣΤΗΝΟΥ ΕΛΕΞΑΝΔΡΟΥΠΟΛΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ( ΠΙΘΑΝΟ 50 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ).
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 30-90 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 150-450 ΜΕΤΡΑ.
ΠΑΡΟΧΗ 200 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ.
ΣΑΠΠΩΝ-ΚΟΡΒΥΛΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 3 ΚΑΙ 6 ΑΝΤΙΣΤΟΙΧΑ ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ            ( ΠΙΘΑΝΟ 51 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ).
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 30-40 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 50-380 ΜΕΤΡΑ.
ΠΑΡΟΧΗ 100 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ
ΛΙΜΝΗΣ ΜΗΤΡΙΚΟΥ
 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 7 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ( ΠΙΘΑΝΟ 170 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ).
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 30-40 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 350-500 ΜΕΤΡΑ.
ΠΑΡΟΧΗ ΑΓΝΩΣΤΗ ΣΕ  ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ
Ν.ΚΕΣΣΑΝΗΣ ΞΑΝΘΗΣ
 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 25 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 40-83 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 160-500 ΜΕΤΡΑ.
ΠΑΡΟΧΗ 300 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ
Ν. ΕΡΑΣΜΟΥ ΚΑΙ ΜΑΓΓΑΝΩΝ Ν. ΞΑΝΘΗΣ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 16 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ( ΠΙΘΑΝΟ 24 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ).
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 27-68 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 350-500 ΜΕΤΡΑ.
ΠΑΡΟΧΗ 250 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ
ΕΡΑΤΕΙΝΟΥ -ΚΑΒΑΛΑΣ
 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 14 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ( ΠΙΘΑΝΟ 93 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ).
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 65-70 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 650 ΜΕΤΡΑ
ΠΑΡΟΧΗ 300 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ
ΑΚΡΟΠΟΤΑΜΟΥ Ν. ΚΑΒΑΛΑΣ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 6,9 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 45-90 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ  ( ΡΗΧΟΣ ) 100-185 ΜΕΤΡΑ.
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ( ΒΑΘΥΣ ) 240-515 ΜΕΤΡΑ.ΠΑΡΟΧΗ 415 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ.
ΣΟΥΣΑΚΙΟΥ Ν. ΚΟΡΙΝΘΙΑΣ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 6,9 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 60-76 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ  ( ΡΗΧΟΣ )50-200 ΜΕΤΡΑ.
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 75 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ.
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ ( ΒΑΘΥΣ )600-900 ΜΕΤΡΑ.ΠΑΡΟΧΗ 600 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ.
ΣΥΚΙΩΝ ΑΡΤΑΣ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 32-51 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ320 ΜΕΤΡΑ.
ΠΑΡΟΧΗ 100 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ.
ΑΡΓΕΝΟΥ Ν. ΛΕΣΒΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 1 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ( ΠΙΘΑΝΟ 3 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ).ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 90 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 150 ΜΕΤΡΑ.
ΠΑΡΟΧΗ 300 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ
ΣΤΥΨΗΣ Ν. ΛΕΣΒΟΥ
ΠΙΘΑΝΟ ΠΕΔΙΟ 20 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 90 ΒΑΘΜΩΝ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΥΣ 150-200 ΜΕΤΡΩΝ
ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ.
ΠΟΛΥΧΝΙΤΟΥ Ν. ΛΕΣΒΟΥ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 10 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ65-95 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ50-200 ΜΕΤΡΑ.
ΠΑΡΟΧΗ 300 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ
ΝΕΝΗΤΩΝ Ν. ΧΙΟΥ
 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 5 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ( ΠΙΘΑΝΟ 13 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ).
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 78-82 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 350-500 ΜΕΤΡΑ.
ΠΑΡΟΧΗ 60 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ
ΣΑΝΤΟΡΙΝΗΣ
 ΠΙΘΑΝΟ ΠΕΔΙΟ 25 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑΣ 30-65 ΒΑΘΜΩΝ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΥΣ 50-250 ΜΕΤΡΩΝ
ΑΓΝΩΣΤΗΣ ΠΑΡΟΧΗΣ.
ΜΗΛΟΥ
 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 63 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ( ΠΙΘΑΝΟ 87 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ ).
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 60-99 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 50-200 ΜΕΤΡΑ.
ΠΑΡΟΧΗ 750 ΚΥΒΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΑΝΑ ΩΡΑ
ΜΗΛΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ
ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 50 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 280-320 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ1000-1380 ΜΕΤΡΑ.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 339 ΤΟΝΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ ΡΕΥΣΤΟΥ, ΕΚ ΤΩΝ ΟΠΟΙΩΝ 200 ΤΟΝΟΙ ΚΕΚΟΡΕΣΜΕΝΟΥ ΑΤΜΟΥ ΚΑΙ 139 ΤΟΝΟΙ ΑΝΑ ΩΡΑ ΘΕΡΜΟΥ ΝΕΡΟΥ ΜΕ 
ΠΙΕΣΗ 11-29 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ!
ΝΙΣΥΡΟΥ ΥΨΗΛΗΣ ΕΝΘΑΛΠΙΑΣ
 ΒΕΒΑΙΩΜΕΝΟ ΠΕΔΙΟ ΕΚΤΑΣΗΣ 3,5 ΚΥΒΙΚΩΝ ΧΙΛΙΟΜΕΤΡΩΝ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΙΑ ΓΕΩΘΕΡΜΙΚΟΥ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 350 ΒΑΘΜΟΥΣ ΚΕΛΣΙΟΥ
ΒΑΘΟΣ ΤΑΜΙΕΥΤΗΡΑ 1400-1900 ΜΕΤΡΑ.
ΠΑΡΑΓΩΓΗ 75 ΤΟΝΩΝ ΑΝΑ ΩΡΑ ΡΕΥΣΤΟΥ
ΠΙΕΣΗ 12 ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΕΣ.
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΑ ΑΥΤΑ ΜΑΣ ΔΙΝΕΙ ΤΟ ΙΓΜΕ, ΜΕ ΧΑΡΤΕΣ ΧΗΜΙΚΕΣ ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ, ΑΡΘΜΟ ΓΕΩΤΡΗΣΕΩΝ.
ΤΟ ΙΓΜΕ ΠΟΥ Η ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ, ΗΤΑΝ ΜΙΑ ΑΚΟΜΗ ΠΡΟΔΟΤΙΚΗ ΠΡΑΞΗ ΕΙΣ ΒΑΡΟΣ ΤΗΣ ΠΑΤΡΙΔΑΣ ΜΑΣ ΚΑΙ ΤΟΥ ΛΑΟΥ ΜΑΣ. Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΤΟΥ ΔΕ ΤΕΡΑΣΤΙΑ!
 ΣΑΣ ΠΑΡΑΠΕΜΠΟΥΜΕ ΣΕ ΣΧΕΤΙΚΟ ΑΡΘΡΟ ΜΑΣ ΤΟΥ 2010.

Δεν υπάρχουν σχόλια: